وزن انواع پروفیل های IPE

بازدید : 887   |      

وزن آهن آلات (بر حسب کیلوگرم)
(Kg)
IPE 14 → 154.8
(12.9 Kg/m)
IPE 16 → 189.6
(15.8 Kg/m)
IPE 18 → 225.6
(18.8 Kg/m)
IPE 20 → 268.8
(22.4 Kg/m)
IPE 22 → 314.4
(26.2 Kg/m)
IPE 24 → 368.4
(30.7 Kg/m)
IPE 27 → 433.2
(36.1 Kg/m)

این محصول جهت کنترل وزن پروفیل ها (اعلام شده توسط باسکول) و در بسیاری از مواقع مانع بروز خطای باسکول میگردد و همچنین جهت برآورد وزن ساختمان و برآورد اجرت جوشکاری در اختیار مالکان و سازندگان محترم قرار داده میشود.